Zum Navigationsmenü | Zur Navigationshistorie | Zum Inhalt

 Info   2017 | 2018: | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2019 

Sitzungskalender April 2018

So       
Mo       
Di  17:00 Uhr  SI/WVLQ/02/18  Ratssitzungszimmer des Rathauses, Markt 1 
Pressemitteilung_QLB 17 kB 
Niederschrift - öffentlich 63 kB 
Mi  17:00 Uhr  SI/KTSQ/02/18  Ratssitzungszimmer des Rathauses, Markt 1 
Pressemitteilung_QLB 16 kB 
Niederschrift - öffentlich 35 kB 
Do  17:00 Uhr  SI/BauQ/02/18  Ratssitzungszimmer des Rathauses, Markt 1 
Pressemitteilung_QLB 40 kB 
Beschluss - öffentlich 44 kB 
Niederschrift - öffentlich 40 kB 
Fr       
Sa       
So       
Mo       
Di  10       
Mi  11  17:00 Uhr  SI/HFAQ/02/18  Ratssitzungszimmer des Rathauses, Markt 1 
Pressemitteilung_QLB 43 kB 
Beschluss - öffentlich 60 kB 
Niederschrift - öffentlich 35 kB 
Do  12       
Fr  13       
Sa  14       
So  15       
Mo  16       
Di  17       
Mi  18       
Do  19       
Fr  20       
Sa  21       
So  22       
Mo  23       
Di  24       
Mi  25       
Do  26  17:00 Uhr  SI/BauQ/03/18  Festsaal des Rathauses, Markt 1 
Pressemitteilung_QLB 37 kB 
Niederschrift - öffentlich 32 kB 
    17:05 Uhr  SI/HFAQ/03/18  Festsaal des Rathauses, Markt 1 
Pressemitteilung_QLB 36 kB 
Niederschrift - öffentlich 29 kB 
    17:05 Uhr  SI/KTSQ/03/18  Festsaal des Rathauses, Markt 1 
Pressemitteilung_QLB 36 kB 
Niederschrift - öffentlich 30 kB 
    17:05 Uhr  SI/WVLQ/03/18  Festsaal des Rathauses, Markt 1 
Pressemitteilung_QLB 36 kB 
Niederschrift - öffentlich 42 kB 
Fr  27       
Sa  28       
So  29       
Mo  30